Formy działalności harcerstwa gdyńskiego w latach 1959-1989

W dwóch poprzednich „Rocznikach Gdyńskich” ukazały się dwa artykuły poświęcone historii harcerstwa w Gdyni w latach 1959-19891. Ten, który Państwo czytają, jest
kontynuacją dwóch poprzednich, zamykającą cykl prac poświęconych temu trzydziestoleciu w dziejach harcerstwa w Gdyni. Wychowanie wodne było jedną z głównych form działalności ZHP w Gdyni, którą opisano w poprzednim „Roczniku Gdyńskim”. Ale obok niego harcerstwo stosowało szereg innych form działalności, które zostaną omówione w niniejszym artykule.

[jupdf-viewer file=https://rocznikgdynski.pl/gr/3artykul-Malszycki.pdf width=800px height=600px]