Gdynia zachód z przeszłości w przyszłość

Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość
Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość

W bieżącym roku ukazała się książka o Gdyni – Zachód, która jest dziełem zbiorowym pod red. prof. zw. dr. hab. T. Stegnera historyka Uniwersytetu Gdańskiego. Pomocy
w wydaniu książki udzieliła Grupa Inwestycyjna Hossa SA, której liczne inwestycje znajdują się na omawianym obszarze. Gdynia Zachód to obszar zlokalizowany
na zachód od obwodnicy Trójmiasta obejmujący gdyńskie dzielnice Dąbrowę, Chwarzno-Wiczlino oraz sąsiednie miejscowości Bojano i Koleczkowo.

Download (PDF, 146KB)