Widok-ogólny-grobu-Gustawa-Orlicz-Dreszera-na-Oksywiu.-Data-1936-1939-[2]

Widok-ogólny-grobu-Gustawa-Orlicz-Dreszera-na-Oksywiu.–Data-1936-1939
Widok-zewnętrzny-baraków-marynarskich-na-Oksywiu