Widok-zewnętrzny-baraków-marynarskich-na-Oksywiu

Widok-ogólny-grobu-Gustawa-Orlicz-Dreszera-na-Oksywiu.-Data-1936-1939-[2]
Widok-zewnętrzny-latarni-morskiej