Strona głównaKsiążki o GdyniGdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania - egzekucje -...

Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania – egzekucje – wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej / Elżbieta Rojowska. – Wydawnictwo Róża Wiatrów, 2009. – 368 s.

Przedmiotem opracowania są wysiedlenia ludności polskiej z Gdyni do Generalnego Gubernatorstwa przedstawione na szerokim tle historycznym wydarzeń związanych z powstaniem miasta i jego funkcjonowaniem w okresie międzywojennym, obroną Gdyni w 1939 roku, wprowadzeniem okupacyjnej administracji niemieckiej oraz wybranymi przejawami represji stosowanych wobec ludności Gdyni. Ramy chronologiczne pracy wyznaczają lata 1926 – 1945, począwszy od utworzenia miasta, aż po zakończenie II wojny światowej. W książce pierwszy raz zaprezentowano istotne informacje na temat powstania obozu koncentracyjnego Stutthof oparte na badaniach przeprowadzonych w niemieckich archiwach oraz przykładowe życiorysy gdynian, którzy zostali uwięzieni w obozie. Po raz pierwszy umieszczona została lista mieszkańców Gdyni straconych w Lasach Piaśnickich. Czytelnik będzie miał okazję poznać  nazwiska i krótkie życiorysy ważniejszych osób zatrudnionych w policyjnych i administracyjnych władzach niemieckich Gdyni. Niebywałym walorem pracy jest szczegółowe omówienie Specjalnej Księgi Poszukiwawczej dla Polski w której znalazły się również nazwiska gdynian. W rozdziale dotyczącym wybranych miejsc egzekucji  gdynian Autorki opisały fakt rozstrzelania w dniu 11 XI 1939 roku w Gdyni Obłużu 10 Polaków oraz inne mniejsze egzekucje jakie przeprowadzono na terenie miasta.

Nota o książce ze strony Księgarnia Kaszubsko-Pomorska CZEC [https://czec.pl/pl/p/Gdynia-1939-1945-w-swietle-zrodel-niemieckich-i-polskich/2361]

Przeczytaj również

Najnowsze