Gdynia konkuruje z Gdańskiem // Morze. – 1924, nr 3, s. 12

Gdynia konkuruje z Gdańskiem // Morze. - 1924, nr 3, s. 12