Gdynia – miasto portowe / Fr. Sokół // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 2, s. 13. – Portr.

Gdynia - miasto portowe