Strona głównaAktualnościGDYNIA MORZEM PACHNĄCA

GDYNIA MORZEM PACHNĄCA

Wydawnictwo Porta Mare – Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz autorzy mają zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję albumu “Gdynia morzem pachnąca”, która odbędzie się 9 czerwca (piątek) o godzinie 17.00 w Muzeum Marynarki Wojennej przy ulicy Zawiszy Czarnego 1B.

Album “GDYNIA MORZEM PACHNĄCA – Obserwatorium zmian w latach 1884-2016” poświęcona jest historii Gdyni. Na 304 str. leżącego formatu A-4 jest w nim chronologicznie zaprezentowanych blisko tysiąc zdjęć obrazujących najważniejsze zdaniem jego autorów: Haliny Wasielke-Cieślak i Jerzego Drzemczewskiego – wydarzenia jakie miały miejsce w dziejach tej miejscowości, portu oraz największych działających tam przedsiębiorstw gospodarki morskiej, wraz z krótkim, tematycznie z nim związanym komentarzem.

Informacja o autorach:

Jerzy Drzemczewski – wydawca, dziennikarz i autor kilkuset artykułów i kilkunastu książek z zakresu najnowszej historii polskiej żeglugi i turystyki. Był długoletnim pracownikiem PLO, gdzie pełnił m.in. funkcje rzecznika prasowego, redaktora naczelnego zakładowego miesięcznika „Namiary”, a wcześniej kierownika pracowni badań rynków żeglugowych w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Żeglugi Liniowej. Pełniąc tę ostatnią funkcję był autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac o charakterze badawczo-analitycznym, kilkunastu szczegółowych założeń techniczno-ekonomicznych na statki zamówione przez PLO, programów rozwoju żeglugi promowej oraz niektórych linii żeglugowych. Od 1996 r. do 2005 r. był założycielem, współwłaścicielem i redaktorem naczelnym wydawanego do dzisiaj branżowego dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel” – organu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a w latach 2005-2007 redaktorem naczelnym i wydawcą dwumiesięcznika „Czas Morza” – organu Związku Miast i Gmin Morskich. Przez ponad rok był też współwłaścicielem internetowego Portalu Morskiego. Od 1998 r. jest właścicielem wydawnictwa PORTA MARE – Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa – specjalizującego się w wydawaniu albumów, przewodników turystycznych i książek marynistycznych. Za zasługi w działalności publicystycznej oraz popularyzowaniu wiedzy o morzu i gospodarki morskiej wielokrotnie był wyróżniany nagrodami, medalami i odznaczeniami, m.in. w 2013 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Halina Wasielke-Cieślak – artystka fotografik, specjalizująca się w fotografii morskiej. W swojej bogatej kolekcji nagród, medali i wyróżnień ma m.in. najwyższe odznaczenia krajowe za twórczość w dziedzinie fotografii artystycznej, m.in. medal Jana Bułhaka, złoty medal Polskiej Federacji Fotograficznej, nagrodę Ministra Transportu i Żeglugi za całokształt twórczości marynistycznej, dyplom Grand Prix za fotografie morskie, a także 46 medali, nagród i wyróżnień zdobytych na konkursowych wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Przez 37 lat pracowała jako fotografik w gdyńskim porcie, dokumentując zachodzące zmiany w jego rozwoju oraz technice i technologii przeładunków, zawsze jednak znajdując czas na twórczość artystyczną. M.in. z jej inicjatywy powstało, niestety już nie istniejące Morskie Towarzystwo Fotograficzne w Gdyni. Od wielu lat jest też aktywnym członkiem koła plastyków im. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni. Jej zdjęcia można znaleźć praktycznie w każdym większym wydawnictwie dotyczącym Gdyni i działających w tym mieście przedsiębiorstw gospodarki morskiej. W niektórych z nich np. w albumie BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy stanowią one zdecydowaną większość. W 2003 r. ukazał się też jej autorski album „Gdynia pod żaglami”. Wiele jej zdjęć znajduje się w zbiorach muzealnych. Sama też jest wielką pasjonatką historii Gdyni.

Przeczytaj również

Najnowsze