Cyfry gdyńskie // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 4. – Il.

Cyfry gdyńskie