Gdynia – Palermo w 9 i pół dni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 4, s. 5

Gdynia - Palermo w 9 i pół dni