Gdynia pana Tosia / Aleksandra Górna // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. 169-

Gdynia pana Tosia