Z dziejów malarstwa w przedwojennej Gdyni / Krystyna Fabijańska-Przybytko // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [161]-167. – Il.

Z dziejów malarstwa w przedwojennej Gdyni