Gdynia: plan budowy portu w latach najbliższych / St. Łęgowski // Morze. – 1925, nr 10, s. 6. – Map.

Gdynia: plan budowy portu w latach najbliższych / St. Łęgowski  // Morze. - 1925, nr 10, s. 6. - Map.