Gdynia. Plan budowy portu w latach najbliższych / St. Łęgowski // Morze. – 1925, nr 10, s. 6. – Map.

Gdynia. Plan budowy Portu

Gdynia. Plan budowy Portu