Gdynia portem bawełnianym dla Czechosłowacji // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 65, s. 4

Gdynia portem bawełnianym dla Czechosłowacji