dzs234

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
Gdynia – rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs235