dzs235

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs234
dzs236