dzs237

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs236
dzs238