dzs236

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs235
dzs237