dzs239

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs238
dzs240