dzs240

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs239
dzs241