dzs246

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs245
dzs247