dzs247

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs246
dzs248