dzs248

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)
dzs247