Gdynia stoczniowa

W pierwszych latach niepodległości podstawowym motorem rozwoju Gdyni była strategiczna konieczność ulokowania na polskim terytorium państwowym portu wojennego. Raport przygotowany w czerwcu 1920 roku przez inżyniera Tadeusza Wendę doskonale oddaje ówczesną perspektywę decydentów: „najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia”. Niecałe trzy lata później otwarto „Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków” a to, że Gdynia nie pozostała do dziś sennym miasteczkiem garnizonowym lub wsią rybacką, zawdzięczamy tej enigmatycznie określonej w raporcie „potrzebie”.  To za jej sprawą po 15 latach od chwili uroczystego otwarcia port gdyński wyrósł na największy spośród bałtyckich konkurentów, a towarzyszące mu miasto rosło – jak wówczas mówiono – w amerykańskim tempie.

Przemysł okrętowy nie nadążał za rozwojem miasta, a w 1939 roku liczba pracujących w gdyńskich stoczniach i zakładach szkutniczych nie sięgała nawet 30% wielkości zatrudnienia w porcie i flocie handlowej. Dopiero powojenne otwarcie rynku tonażowego Związku Sowieckiego i państw satelickich przyczyniło się do żywiołowego wręcz rozwoju przemysłu okrętowego w Gdyni. Umożliwiło rozbudowę infrastruktury stoczniowej oraz zdobycie doświadczenia przez kadrę wykonawczą i inżynierską. Na początku lat sześćdziesiątych zaowocowało to pierwszymi statkami zbudowanymi na zamówienie armatorów zachodnich. Następnym krokiem była modernizacja potencjału wytwórczego, nastawiona na produkcję eksportową na rynki zachodnie, a szczególnie rozbudowa Stoczni im. „Komuny Paryskiej” (zwanej w Gdyni potocznie do dziś „Stocznią”).

Tym samym powstała w Gdyni nowoczesna infrastruktura stoczniowa oraz akumulacja know-how branżowego, którym poświęcony będzie dział „Gdynia stoczniowa”. Zamieszczać w nim będziemy: aktualności z gdyńskich przedsiębiorstw budownictwa okrętowego jak i informacje o charakterze historycznym; materiały przeglądowe i bieżące wiadomości; opracowania i fotoreportaże.

Zapraszamy odwiedzających do współredagowania działu i dostarczania ciekawych informacji.

Przeczytaj również

Najnowsze