Gdynia w gazetach przez 75 lat / oprac. Małgorzata Sokołowska. – Gdynia: “Verbi Causa”. – 288 s.

Gdynia w gazetach przez 75 lat

Gdynia w gazetach przez 75 lat