Gdynia witała z entuzjazmem oddziały Obrony Narodowej // Mały Dziennik. – 1939, nr 231, s. 2