Gdynia wśród portów polskich / Józef Kulikowski // Dziennik Bałtycki. – 1945, nr 55, s. 3