Czujny obserwator Kapitanatu Portu uratował dwóch kajakowców // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 170, s. 7