Gdyniana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Wybór publikacji z lat 2009-2011 / Jan Tymiński // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 229-238. – Il.

Gdyniana w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Wybór publikacji z lat 2009-2011