Gdyńska komunikacja trolejbusowa / Mariusz Józefowicz, Marcin Gromadzki // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [273]-283. – Map.

Gdyńska komunikacja trolejbusowa