Przejazd kolejowy w Gdyni na ulicy Zakręt do Oksywia / Jacek Goździewicz // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [267]-271. – Il.

Przejazd kolejowy w Gdyni na ulicy Zakręt do Oksywia