Gdyńskie inicjatywy teatralne w dwudziestoleciu międzywojennym / Monika Dzwonkowska // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [140]-157

Gdyńskie inicjatywy teatralne w dwudziestoleciu międzywojennym