Gdyńskie początki “Dziennika Bałtyckiego” / Wojciech Święcicki // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [157]-165. – Il.

Gdyńskie początki "Dziennika Bałtyckiego"