Wojna nas z Gdyni w 1939 roku wygnała / Sebastian Henryk Kodłubański // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [153]-156

Wojna nas z Gdyni w 1939 roku wygnała