Gdyńskie trolejbusy / Jerzy Cisłak // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [253]-

Gdyńskie trolejbusy