Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960 / Stanisław Kubski // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. 263-269

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960