Gdyńskie urodziny niepodległej / Małgorzata Sokołowska // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [81]-83. – Il.

Gdyńskie urodziny niepodległej