Gdyńskie zabytki: część 3 / Jerzy Heidrich // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [46]-58. – Il.

Gdyńskie zabytki: część 3