Główne funkcje miasta (na przykładzie Gdyni) / Aleksandra Cicharska, Agata Japczyńska // Rocznik Gdyński. – 2012, nr 24, s. 162-171

Główne funkcje miasta (na przykładzie Gdyni)