Hala montażowa Damen Shipyards Gdynia / (jasz) // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 24, s. 4. – Il.

Hala montażowa Damen Shipyards Gdynia