Historia poczty w Gdyni 1945-1985 / Klemens Hejmowski // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [71]-83. – Il.

Historia poczty w Gdyni 1945-1985