Gdyński jubilat – ORP “Błyskawica”// Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [115]-123. – Il.

Gdyński jubilat - ORP "Błyskawica"