Historia szybowiska w Gdyni Orłowie / Jerzy Cisłak // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. 239-

Historia szybowiska w Gdyni Orłowie