Historyczne układy przestrzenne Oksywia / Maria J. Sołtysik // Rocznik Gdyński. – 1982, nr 3, s. [35]-38. – Map., rys.

Historyczne układy przestrzenne Oksywia