Woda dla Gdyni, RUmi i Redy / Janusz Kowalski // Rocznik Gdyński. – 1982, nr 3, s. [28]-34. – Map.

Woda dla Gdyni, Rumi i Redy