[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Imponujący więc przedwyborczy Chrześć.-Zjedn. Narodowo-Gospodarczego // Gazeta Gdańska – 1939, nr 24, s. 12

Imponujący więc przedwyborczy Chrześć.-Zjedn. Narodowo-Gospodarczego // Gazeta Gdańska – 1939, nr 24, s. 12

Imponujący więc przedwyborczy Chrześć.-Zjedn. Narodowo-Gospodarczego // Gazeta Gdańska – 1939, nr 24, s. 12