[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Aby nie rozbijać głosów wyborców: 2 kandydaci wnieśli o skreślenie ich z list // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 24, s. 12

Aby nie rozbijać głosów ...