Instytut Bałtycki organizuje odczyty w krajach bałtyckich // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 8, s. 7

Instytut Bałtycki organizuje odczyty w krajach bałtyckich // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 8, s. 7