Instytut Higieny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni kształcić będzie lekarzy portowych, okrętowych i emigracyjnych // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 3, s. 16

Instytut Higieny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni kształcić będzie lekarzy portowych, okrętowych i emigracyjnych // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 3, s. 16